تصویرسازی لوگو مرجع تخصصی پرورش اندام بدن توسط شرکت بعد چهارم

لوگو مرجع تخصصی پرورش اندام بدن که از توع نشانه ترکیبی است توسط شرکت بعد چهارم و تصویرسازی شده است.  طراحی لوگو این مجموعه با توجه به نوع فعالیت آن که فروش مکمل ها و پوشاک ورزشی است بیانگر این فعالیت است و همچنین از نام این مجموعه نیز استفاده شده است.

logo-samandehi